18 mar. 2014

Per què un SUPERCATALÀ?

Perquè hem creat un supercatalà quan tots estem farts dels superherois i hi ha tants per tria i remenar? Primer de tot dir que l'aparició dels superherois va tenir la seva imporatnacia social. Els superherois es van crear degut a la necessitat de la societat de crear un referent dels valors en els que creien i que s'estaven perdent: quan la corrupció, el caos i l'injusticia guanyaven l'ètica i els drets bàsics socials no estaven garantits.
Nosaltres, els autors ens varem veure reflexats en aquesta situació 40 anys després. I varem decidir que potser era el moment de que nasqués una figura que lluités, un referent de lluita i disconformitat.
Així ens ho explica la nostra guionista en el seu pròleg l'Alèxia Amat. Us mostrem un fragment:els superherois es van crear degut a la necessitat de la societat de crear un referent dels valors en els que creiem i que s'estan perdent. quan la corrupció, el caos i l'injusticia guanyen a l'ètica i els drets bàsics socials