6 jun. 2013

Què fem a Ooso Còmics?

Qùe millor que explicar que fem còmics i mangues personalitzats mitjantçant vinyetes.